Testen. Leren. Excel.
  
Gebruikersnaam Wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
        

Syllabus
Wij geloven sterk in een effectieve training en tastbare resultaten en om die reden bouwden we onze Excel-Test. Geen enkele andere opleidingsorganisatie kan u precies vertellen welke invloed hun opleiding op u heeft gehad. Wij wel.

 

Ons leerplan is gebaseerd op onze analytische ervaring, breedschalig onderzoek en een grondige verfijning, om vast te stellen welke van de meer dan 500 functies en technieken van Excel het meest nuttig zijn voor zakelijke gebruikers. De 120 die het tot de uiteindelijke versie gehaald hebben kunnen in vijf hoofdcategorieën verdeeld worden: (i) Spreadsheet administratie, (ii) Oriëntatie en efficiëntie, (iii) Gegevensbewerking, (iv) Gegevensanalyse en (v) Presentatie. Iedere categorie bevat een aantal van onze 32 eenheden, en het is dit sterk verfijnde leerplan dat onze diensten genereert.

Pre-syllabus: Basisvaardigheden

1. Het Excel Dashboard: begrijpen van en werken met de Excel interface, waaronder: tabs, het Lint, het rekenblad zelf, de Snelle toegang werkbalk, en de Formule en Status balken

2. Basis Navigatie en Bewerken: verplaatsen, vinden en selecteren in een rekenblad; het uitzicht van cellen veranderen (vb. grenzen, vullen) alsook de inhoud (vb. letterkleur en stijl)

Spreadsheet administratie: jouw vaardigheden in het beheren en beschermen van Excel-bestanden.

3. Excel Aanpassen: veranderen van vaste en standaard Excel-instellingen, inclusief: lettertype, aantal werkbladen, de frequentie van AutoHerstel, AutoCorrectie en wijzigingen in het Lint

4. Bestandsbeheer: het ontwerpen van een systeem voor de naamgeving van bestanden en mappen; map hiërarchieën, versiebeheer, back-ups maken, het kiezen van een wachtwoord en andere vormen van spreadsheets

5. Gegevens Koppelen: het verbinden van verschillende werkmappen, hernieuwen van de inhoud, wat gebeurt er wanneer u werkboeken opnieuw opent; waarschuwingen - waarom Excel vastloopt en u gegevens verliest

6. Delen en Beveiligen: het maken van een gedeeld bestand om met andere gebruikers op verschillende machines samen te werken, het vermijden en oplossen van conflicten, het beschermen van cellen, werkbladen en werkboeken

7. Als Excel Vastloopt: op de allereerste plaats vermijden dat Excel vastloopt door het monitoren en het verminderen van de bestandsgrootte en de complexiteit; het oplossen van problemen, het minimaliseren van negatieve effecten wanneer er een officiële crash optreedt

Oriëntatie en efficiëntie: jouw kennis van de basisprincipes van Excel en hoe er efficiënt mee om te gaan.

8. Bewerken: het kopiëren van cellen, rijen, kolommen en werkbladen, eenvoudig en 'speciaal' plakken met de bijbehorende problemen; het invoegen van cellen, rijen, kolommen en het effect van Shift om dat te doen

9. Beeldweergaven: de twee belangrijkste views - Normaal en met Pagina-einde, blokkeren en blokkering opheffen van celbereiken, stapelen en het organiseren van vensters, nieuwe vensters. Onmiddellijk belang voor leereenheid 32

10. Groeperen: groeperen van kolommen en rijen (beter dan verbergen), groeperen van lagen en voorbeelden van goed gebruik; subtotalen over verschillende categorieën en waarschuwingen over hoe dit mis kan gaan

11. Celverwijzingen: het verbinden (koppelen) van cellen en hoe deze cellen zich zullen gedragen; het manipuleren van deze cellen, absolute verwijzingen (dollartekens) voor cellen en kolommen; "F4" snelkoppeling

Gegevensverwerking: hoe goed kun je de verschillende gegevensvormen in Excel inzetten - het sorteren, schoonmaken en categoriseren.

12. Gegevensvalidatie: dropdowns om data-integriteit te verbeteren; afweging van toelaatbare waarden in een aangepaste lijst, uitvoering, drie niveaus van belangrijkheid

13. Sorteren en Filteren: het sorteren van gegevens op verschillende manieren - snel, 'goed', horizontaal en verticaal, Auto-, meervoudige en geavanceerde filters; alternatieve technieken

14. Datum en Tijdfuncties: optellen, aftrekken en het manipuleren van datums, nu, vandaag, het serienummer, SECONDEN tot en met JAAR-functies; het berekenen van NETWERK dagen

15. Tekstfuncties: VIND, LENGTE, LINKS, DEEL, RECHTS functies, WISSEN en SPATIES.WISSEN, & en TEKSTSAMENVOEGEN, aangeleerd met behulp van één enkel overkoepelende voorbeeld

16. Zoek en Verwijzingfuncties: VERT.,ZOEKEN (en HORIZ.ZOEKEN), VERGELIJKEN en INDEXeren van gegevens afzonderlijk gehouden, de zeer krachtige INDEX-MATCH combinatie met waarschuwingen

17. Logische en Informatiefuncties en Operatoren: WAAR, ONWAAR en vergelijkingsoperatoren (<,>, =), AND, OR, ==, ISGETAL, ISFOUT, ALS en geneste functies, de ALS-ISFOUT combinatiefunctie

18. Benoemde Bereiken: de voordelen ten opzichte van normale celverwijzingen, het opzetten van een benoemd bereik met Name Box, het gebruik van benoemde bereiken om te navigeren en als afdrukgebied

19. Macro's: starten - toevoegen van het tabblad Ontwikkelaars, inschakelen van macro's, het gebruik van Relatieve verwijzingen, het opnemen van een macro met opmaak, stap-voor-stap uitgelegd; uitvoeren van macro's

Gegevensanalyse: hoe goed kun je gegevens in Excel analyseren en interpreteren om de gewenste resultaten op te leveren.

20. Wiskundige Functies: rekenkundige bewerkingen, gebruik van haakjes, verschillende manieren om op te tellen, het tellen van aantallen of wat dan ook, SOMPRODUCT en het gebruik ervan in gewogen gemiddelden

21. Gegevens Samenvatten: gegevenseigenschappen; Status Bar functies, zoals GEMIDDELDE, MAX en MIN, voorwaardelijk optellen en tellen over categorieën (SOM.ALS en AANTAL.ALS)

22. Draaitabellen: snel, efficiënt en krachtige analysemogelijkheid voor grote datasets, het voorbereiden van de brongegevens, het kiezen van de juiste gegevens, het wijzigen van de lay-out; geavanceerde tips en valkuilen

23. Formules Controleren
: het controleren en het begrijpen van een spreadsheet (eventueel van iemand anders), opsporen van precedenten en afgeleiden; in-cel annotatie als alternatief voor opsporen

24. De Wat-als-analyse: Modelleertool in Excel - beperkingen in flexibiliteit en verfijning; scenario modelleren via Scenario Manager; optimalisatie van het resultaat via Doelzoeken

25. Modelleringsprincipes: wat is modelleren, modelleren in verschillende stadia; belangrijke principes - vereenvoudiging, ingebouwde controles, met inbegrip van een presentatie-klaar werkblad

26. Modelleren in Excel: het berekenen van de groei met datapunten over meerdere jaren, extrapoleren naar de toekomst; scenario-modellering en optimalisatie; prioritering (RANG)

Presentatie: jouw vaardigheden om spreadsheets en daarin geïntegreerde resultaten vorm te geven en deze met impact te presenteren.

27. Celopmaak: goede versus slechte opmaak, formaat-schilder, horizontale en verticale uitlijning, tekstterugloop, samenvoegen, oriëntatie; verstandige rijhoogte en kolombreedte

28. Getalopmaak: grote formaten - Algemeen, Percentage, Boekhoudkundig, 'Comma Style', het maken van aangepaste formaten met onze aanbevelingen; cijfers achter de komma

29. Voorwaardelijke Opmaak: hoe voorwaardelijke opmaak toepassen voor groter dan, gelijk aan, enz.; beperkingen, nieuw-in-2007 relatieve voorwaarden, iconen, databars, enz.

30. Grafieken en Diagrammen: voorbeelden van waar welke van de belangrijkste diagramtypen te gebruiken, hoe ze te creëren, opmaak naar behoefte, het omzetten van grafieken naar gegevens in Excel of andere apps

31. Controleren: spreadsheets controleren, bijvoorbeeld door middel van spellingcontrole; commentaar - wanneer gebruiken, beperkingen, tonen en verbergen, afdrukken, alternatieven zoals veld Opmerkingen, wijzigingen bijhouden

32. Pagina en Afdrukinstellingen: het gebruik van de verschillende aanzichten, Pagina-instelling - marges, oriëntatie, de scale-to-fit van een pagina; afdrukken van zeer grote werkbladen met gegevens; herhalen van titels op elke pagina