Testen. Leren. Excel.
  
EwB privacybeleid

Excel with Business Limited ("Wij") beschermen en respecteren privacy.

Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden) is de basis voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die wij van verkrijgen of die u aan ons verstrekt. Leest u alstublieft het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie te begrijpen. De terminologie gebruikt in deze voorwaarden heeft dezelfde betekenis als in dit privacy beleid.

Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (de Wet), de verantwoordelijke partij voor de verwerking van gegevens is Unit 3D3 Zetland House, 5 - 25 Scrutton Street, London, EC2A 4HJ.

1. INFORMATIE DIE WIJ VAN U VERZAMELEN

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u:

 • Informatie die u aan de site toevoegt, ook tijdens de registratie en de betaling, in relatie tot de site, de diensten en het materiaal. Wij kunnen u ook vragen om informatie als u een probleem heeft met de site, de diensten of het materiaal.
 • Informatie over uw gebruik van de diensten en het materiaal, zoals de resultaten van uw diagnostische test.
 • Informatie met betrekking tot de betaling van de kosten.
 • Informatie die wordt verzameld via het gebruik van de DRM-Tools.
 • Als u contact met ons opneemt houden wij verslagen van deze correspondentie.
 • Wij kunnen u ook vragen om enquêtes die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u niet op deze enquêtes hoeft te reageren.
 • Details van uw toegang tot de site, diensten of materiaal, inclusief maar niet gelimiteerd tot, data verkeer gegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, waarbij dit ofwel nodig is voor onze eigen facturatie of andere doeleinden.

2. GEBRUIK VAN DE INFORMATIE
Wij gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

 • Om evaluaties over uw leerbehoeften te maken met betrekking tot het Microsoft Excel spreadsheet pakket ("Excel") en om de syllabus, de diensten en het materiaal beter af te stemmen op uw behoeften.
 • Voor de controle van de relevantie en kwaliteit van de site, de diensten en het materiaal, bijvoorbeeld om te beoordelen hoe vaardig bepaalde gebruikersgroepen zijn in het gebruik van Excel.
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de stof wordt gepresenteerd op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u ons heeft gevraagd of waarvan wij denken dat deze interessant kan zijn mits u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven om hiervoor gecontacteerd te worden.
 • Voor het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze dienstverlening, wanneer u daarvoor gekozen heeft.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.
 • Anders, voor zover toegestaan door de wet.

Daar waar wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen, kunnen wij of geautoriseerde derden, uw gegevens ook gebruiken om u te voorzien van informatie over goederen en diensten die van belang kunnen zijn voor u zodat wij of deze derden contact kunnen opnemen met u. Indien, nadat u eerder toestemming hebt gegeven, niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of uw gegevens aan derden doorgeven voor marketing doeleinden, meldt het alstublieft aan ons.

3. OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS
Wij kunnen uw persoonlijke informatie aan derde partijen openbaar maken op de volgende manieren:

 • In het geval dat wij bedrijfsonderdelen of activa verkopen of kopen, waarbij wij uw persoonlijke gegevens verstrekken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijfsonderdeel of activa.
 • Als wij onder een meldingsplicht vallen of moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, of uw persoonlijke gegevens moeten af dwingen bij het toepassen van onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten, of om de rechten, het eigendom of veiligheid van Excel with Business Ltd, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.
 • Als u voorafgaande toestemming hebt gegeven kunnen wij uw vaardigheidsscore bekend maken aan uw werkgever.
 • Wij kunnen informatie die wij over u hebben verstrekken aan gegevens verwerkende bedrijven die deze informatie verwerken in opdracht van ons. Een dergelijke openbaarmaking zal worden bekendgemaakt in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en dan alleen voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacy beleid of anderszins toegestaan door de wet.
 • Wij kunnen geaggregeerde informatie over onze gebruikers gebruiken (bijvoorbeeld de prestaties van een bepaalde gebruikersgroep in Excel) in persberichten en met betrekking tot Excel with Business of voor soortgelijke doeleinden. Waar wij dit doen, zullen wij dat doen op een manier waarbij u noch anderen te identificeren zijn.

4. WAAR WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgedragen en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Regio ("EER"). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER die voor ons werken of voor een van onze leveranciers. Dit personeel kan worden ingezet in onder andere de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. Met het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy beleid worden behandeld.

We zullen alle redelijke technische en operationele veiligheidsmaatregelen treffen om de informatie die wij over u hebben te beschermen. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid hiervan niet garanderen waarbij de veiligheid van verzonden gegevens en elke overdracht op eigen risico plaatsvindt. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij gebruik maken van strikte procedures en beveiligingsfuncties om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Daar waar wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u zelf hebt gekozen) waarmee u toegang tot het materiaal, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. Wij vragen u om het wachtwoord met niemand te delen.

5. IP-ADRESSEN EN COOKIES
Wij kunnen informatie verzamelen over uw computer, inclusief indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browser type, voor systeembeheer en om gebundelde informatie te verzamelen. Dit zijn statistische gegevens over onze gebruikers’ surfgedrag en -patronen, en niet voor het identificeren van elk individu.

Om dezelfde reden kunnen wij informatie over uw algemene internetgebruik verkrijgen met behulp van een cookie-bestand dat is opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons om onze site te verbeteren en om een betere en meer persoonlijke service te leveren. Ze stellen ons in staat:

 • Om onze omvang van het publiek en het gebruikspatroon te schatten.
 • Om informatie over uw voorkeuren op te slaan en hiermee onze site aan te kunnen passen aan uw individuele belangen.
 • Om uw zoekopdrachten te versnellen.
 • Om u te herkennen wanneer u terugkeert naar het materiaal.

[Tenzij u uw browser instellingen hebt aangepast om deze cookies te weigeren, zal ons systeem cookies laden wanneer u inlogt op onze site. U kunt weigeren om cookies te accepteren door het configureren van de instellingen van een browser die u toestaat om cookies te weigeren. Echter, als u deze instelling selecteert hebt u misschien geen toegang tot bepaalde delen van onze site of uw gebruik van de site kan worden belemmerd.]

6. UW RECHTEN
U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonlijke informatie te niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u gewoonlijk informeren (voor het verzamelen van uw gegevens) als wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken, of als wij van plan om uw gegevens te verstrekken aan een derde partij voor dergelijke doeleinden. U hebt dit recht en kunt dit uitvoeren door het controleren (checkboxes) van formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt tevens het recht uit oefenen door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen via info@excelwithbusiness.com.

De Data Protection Act 1998 geeft u het recht op toegang tot informatie die wij over u verzamelen. Wij behouden ons het recht voor om schriftelijk bewijs van uw identiteit vragen voor wij u voorzien van alle informatie. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding van € 10 in rekening brengen onze kosten te dekken in het leveren van gedetailleerde informatie die wij over u hebben.

7. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
Eventuele toekomstige wijzigingen in ons privacy beleid zullen worden geplaatst op deze pagina en, in voorkomend geval, ter kennisgeving per e-mail.

8. CONTACT
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacy beleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan info@excelwithbusiness.com.